Hostsleutel van programma

De hostsleutel is ontworpen voor het scenario waarbij een object het eigendom is van het systeem van een derde partij, maar een andere naam heeft in Enterprise Course Planner. De hostsleutel is de unieke id van het programma in het systeem dat de programmagegevens bezit. Als dat een systeem van een derde partij is, kan Enterprise Course Planner door middel van de hostsleutel aan dat systeem worden gekoppeld. Het programma waar in Enterprise Course Planner naar wordt verwezen, kan aan een programma worden gekoppeld dat in het systeem van de derde partij bestaat.

Als u een programma maakt maar geen sleutelveld opgeeft, wordt ervan uitgegaan dat Enterprise Course Planner de programmagegevens bezit. Ter identificatie van het programma genereert Enterprise Course Planner een unieke hostsleutel (met de volgende indeling: #SPLUS<hex number>).

Als u handmatig een sleutelveld opgeeft, wordt deze gebruikt als deze uniek is. Als de hostsleutel niet uniek is, wordt een automatisch gegenereerde hostsleutel gebruikt.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018