Afdeling van programma

De afdeling waaraan het programma is verbonden.

Als u een afdeling wilt kiezen, selecteert u die in de lijst die Enterprise Course Planner weergeeft wanneer u op de eigenschap Afdeling klikt. Wilt u een nieuwe afdeling maken, gebruik dan Enterprise Desktop Reference Data Manager.

N.B. Uw rechten om een programma weer te geven in Enterprise Course Planner, kunnen afhankelijk zijn van de afdeling van het programma. Wanneer u een programma maakt, kunt u dat koppelen aan een afdeling waarvoor u geen rechten heeft om de bijbehorende modules te bewerken of verwijderen. Nadat u de module heeft opgeslagen, kunt u deze dus niet meer bewerken of verwijderen.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018