Vereiste studieprogrammapunten

Een geheel getal dat niet verplicht is.

Als Enterprise Course Planner echter niet over deze informatie beschikt, kunnen er later in het planningsproces niet automatisch studiepaden worden gegenereerd.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018