Gegevens afdrukken, exporteren of e-mailen

U kunt de gegevens in alle itemeditorvensters afdrukken, exporteren of e-mailen. Als u bijvoorbeeld een lijst met modules wilt bekijken, opent u het venster Module-editor. U kunt de gegevens in dit venster afdrukken.

Ga als volgt te werk om gegevens af te drukken, te exporteren of te e-mailen:

 1. Klik in het itemeditorvenster op Afdrukken (zie 1 hieronder).
 2. Het venster Voorvertoning

 3. Configureer de afdruk of export in het venster Voorvertoning. Met de knoppen op de werkbalk krijgt u toegang tot de configuratiefuncties:

  Knop

  Beschrijving

  Aanpassen (zie 2 hierboven)

  Hiermee wordt het venster Afdrukopties geopend.

  Op het tabblad Opties van het venster Afdrukopties kunt u kiezen welke delen van de tabel opgenomen moeten worden in de afgedrukte versie. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de kolomkoppen niet af te drukken. Op het tabblad Gedrag kunt u kiezen of de kolombreedte automatisch wordt ingesteld, en of groepen die kunnen worden samengevouwen in het itemeditorvenster, automatisch worden uitgevouwen.

  Pagina-instelling (6)

  U kunt de papiergrootte, afdrukstand en afdrukmarges instellen.

  Koptekst en voettekst (7)

  U kunt de kop- en voettekst opgeven die in de afdruk of export wordt gebruikt.

  U kunt de ingevoerde tekst combineren met labels waarmee gegevens worden ingevoegd (bijvoorbeeld paginanummer of de huidige datum).

  Schaal (8)

  U kunt het document schalen op percentage, of opgeven dat het document horizontaal op een opgegeven aantal pagina's moet passen.

  Kleur (10)

  U kunt de achtergrondkleur van het document instellen.

  Watermerk (11)

  U kunt tekst invoeren of een afbeelding kiezen die op elke pagina, voor of achter de gegevens, wordt weergegeven, bijvoorbeeld 'Eerste concept'. U kunt de tekst opmaken en het niveau van tekst- of afbeeldingstransparantie instellen.

 4. Nadat u de afdruk of export heeft geconfigureerd, kunt u de navigatietools (9) gebruiken om een voorbeeld van elke pagina te bekijken.
 5. De gegevens afdrukken, exporteren of e-mailen:
  • Klik op Afdrukken (4) om afdrukopties te selecteren voordat u het document afdrukt. U kunt een printer selecteren, het aantal afdrukexemplaren en het af te drukken paginabereik instellen, printervoorkeuren instellen, en het document vervolgens naar de printer sturen.
  • Als u het document rechtstreeks naar de standaardprinter wilt sturen zonder opties te selecteren, klikt u op Afdrukken (5).
  • Als u het document wilt exporteren, klikt u op het pijltje naast het exportpictogram (12), selecteert u een uitvoertype, configureert u de export en klikt u op OK.
  • Als u het document wilt e-mailen, klikt u op het pijltje naast het e-mailpictogram (13), selecteert u een uitvoertype, configureert u de export en klikt u op OK. Het document wordt opgeslagen op een geselecteerde locatie en wordt vervolgens aan een nieuw e-mailbericht toegevoegd.
 6. Optioneel: Klik op Opslaan (3) om het document op te slaan. Als u het document opslaat, kunt u het later opnieuw in deze tool laden en meer afdrukken en exports maken.


Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018