Studiepaden plannen

Als u modulereeksen (binnen een studieprogramma) wilt opgeven waarvan de activiteiten niet moeten samenvallen, kunt u studiepaden maken. Zie Studiepad voor meer informatie over studiepaden.

Ga als volgt te werk om studiepaden voor een studieprogramma te maken:

 1. Open een programmalijst.
  • Als u een lijst met alle studieprogramma's wilt openen, klikt u op Studieprogramma’s in het menu Toon.
  • Als u een lijst met programma's wilt openen die is gefilterd op afdeling, klikt u op het vakje Afdeling(en) op de werkbalk boven het Enterprise Course Planner-dashboard, selecteert u een afdeling en klikt u in de sectie Studieprogramma's van het dashboard op Toon (naast de waarde van Totaal).
  • In Enterprise Course Planner wordt een lijst geopend, die u kunt doorzoeken, filteren, groeperen en sorteren.
 2. Klik in het venster Studieprogramma-editor op het programma waarvoor u studiepaden wilt maken.
 3. Klik op de werkbalk van het venster Studieprogramma-editor op Studiepadgenerator. Nu wordt het venster Studiepadgenerator geopend.

  Het venster Studiepadgenerator

 4. U kunt een van de volgende methodes gebruiken om studiepaden te genereren.

  Methode

  Beschrijving

  Automatisch

  De studiepadgenerator vergelijkt het aantal studiepunten dat door het programma is vereist (1 hierboven) met het totaalaantal studiepunten dat de verplichte modules van het programma opleveren. Daarna wordt bepaald hoeveel extra studiepunten een student moet opbouwen via de optionele modules van het programma.

  Verplichte modules worden automatisch opgenomen in de lijst Studiepadmodules (2), waarin de modules worden weergegeven die in de nieuwe studiepaden worden opgenomen. Verplichte modules worden aangeduid met een hangslotje (3). Optionele modules worden ook aangeduid met een symbool (7).

  Vervolgens wordt berekend hoeveel verschillende permutaties van verplichte en optionele modules een student het vereiste aantal studiepunten opleveren. De waarde Bestaande studiepaden (4) geeft aan hoeveel van deze permutaties reeds als studiepaden bestaan. Het resterende aantal te genereren studiepaden wordt aangegeven met de waarde Te genereren studiepaden (5).

  Klik op Genereer automatisch om studiepaden te genereren.

  Geef handmatig op welke modules moeten worden opgenomen in de gegenereerde studiepaden.

  Als u wilt opgeven dat specifieke optionele modules deel moeten uitmaken van de gegenereerde studiepaden, kunt u modules verplaatsen van de lijst Beschikbare modules (6) naar de lijst Studiepadmodules. Optionele modules worden aangeduid met een symbool (7).

  Als u een module wilt verplaatsen, klikt u erop in de lijst Beschikbare modules en klikt u op het dubbele pijltje (8) dat naar de lijst Studiepadmodules wijst. De waarde van Te genereren studiepaden verandert nu.

  Klik op Genereer automatisch om studiepaden te genereren.

  Wanneer het aantal studiepunten dat de modules op de lijst Studiepadmodules opleveren, gelijk is aan de studiepuntvereiste van het programma, is het aantal permutaties 1. Als u één studiepad wilt genereren dat uit de modules op de lijst Studiepadmodules bestaat, klikt u op Genereer automatisch.

  Handmatig modules opgeven die in een nieuw studiepad moeten worden opgenomen, zonder validatie

  U kunt studiepaden maken die niet voldoen aan de studiepuntvereisten van het programma. Studenten mogen bijvoorbeeld meer studiepunten in het ene jaar opbouwen en minder in het volgende jaar. U kunt ook studiepaden maken die geen verplichte modules bevatten.

  Als u studiepadvalidatie wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje Enkel geldige combinaties (9) uit.

  Verplaats de modules die u wilt opnemen in het studiepad, dan naar de lijst Studiepadmodules. Klik op Genereer om het studiepad te maken.

  Automatisch op basis van studentenkeuzes

  Als het instituut Student Allocator van Scientia gebruikt om de modulekeuzes van studenten te verzamelen, of een andere methode gebruikt om te zorgen dat de combinatie van gekozen modules voor iedere student geldig is voor het programma, kunnen de modulekeuzes van de studenten worden gebruikt als basis voor het genereren van studiepaden.

  Meer informatie over het maken van studiepaden op basis van de studentenkeuzes vindt u in Studiepaden van de studentenkeuzes maken.

 5. Als u de nieuwe studiepaden wilt opslaan, klikt u op OK in het venster Studiepadgenerator, en vervolgens op OK in het venster Studieprogramma-editor.


Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018