Studiepaden met te veel gereserveerde plaatsen

U kunt een opgegeven aantal plaatsen op een studiepad reserveren voor studenten die mogelijk na aanvang van het academische jaar arriveren. Deze plaatsen hoeven na aankomst van de studenten niet langer te worden gereserveerd.

U kunt de balk en het getal naast Met >= [0-100]% gereserveerde plaatsen in de sectie Studiepaden van het dashboard gebruiken om studiepaden te vinden die meer gereserveerde plaatsen hebben dan zou moeten. Voer in het percentagevak een cijfer in. Als u bijvoorbeeld 20 invoert, geeft het dashboard aan hoeveel studiepaden een aantal gereserveerde plaatsen hebben dat 20% of minder van de totale grootte van het studiepad is.

U lost het probleem op door naast de indicator op Toon te klikken. In het venster Studiepad-editor wordt het aantal studiepaden aangegeven dat te veel gereserveerde plaatsen heeft. Klik in het venster Studiepad-editor op Planningsformules om gereserveerde plaatsen beschikbaar te stellen.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018