Studiepaden met een laag aantal echte studenten

Het is belangrijk dat u tijdens de planningsfase weet hoeveel studenten zich mogelijk opgeven voor alle verschillende studiepaden. Aan de hand van deze informatie kunt u studentensets genereren waardoor een toereikend aantal activiteiten niet samenvalt.

Wanneer de modulekeuzes van studenten worden toegevoegd (hetzij handmatig in Enterprise Course Planner of door gegevens uit een ander systeem te extraheren), berekent Enterprise Course Planner hoeveel studenten elk studiepad volgen, en wordt dit totaal vergeleken met de totale grootte van het studiepad.

Studiepaden met een laag aantal echte studenten (of nog belangrijker, geen echte studenten) vereisen aandacht. In deze situaties wordt onnodig voorkomen dat sommige activiteiten niet samenvallen.

De balk en het getal naast Met <= [0-100] echte studenten in de sectie Studiepaden van het dashboard geven aan hoeveel studiepaden te weinig echte studenten hebben. Voer een cijfer in het vak in. Als u bijvoorbeeld 0 invoert, geeft het dashboard aan hoeveel programma's geen echte studenten hebben.

U lost het probleem op door naast de indicator op Toon te klikken. In het venster Studiepad-editor wordt het aantal studiepaden aangegeven dat te weinig echte studenten hebben. U kunt het studiepad in het venster Studiepad-editor inactiveren of verwijderen. U kunt ook de grootte van het studiepad verkleinen door op Planningsformules te klikken.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018