Studiepaden met een laag aantal beschikbare plaatsen

Wanneer studenten hun modulekeuzes opgeven, ontvangt Enterprise Course Planner deze informatie en wordt berekend hoeveel studenten zich voor elk studiepad hebben opgegeven. Om het beschikbare aantal plaatsen van een studiepad te berekenen, worden de gereserveerde grootte en het aantal echte studenten van het studiepad afgetrokken van de totale grootte.

Wanneer de fase van module-inschrijving ten einde loopt, zouden er weinig of geen plaatsen meer beschikbaar moeten zijn voor elk studiepad. Een studiepad dat ruim voordat de registratiefase is afgelopen, is volgeboekt, is populairder dan verwacht.

De balk en het getal naast Met <= [0-100]% beschikbare plaatsen in de sectie Studiepaden van het dashboard geven aan dat het studiepad onvoldoende beschikbare plaatsen heeft. Voer in het percentagevak een cijfer in. Als u bijvoorbeeld 5 invoert, geeft het dashboard aan hoeveel studiepaden beschikbare plaatsen hebben die 5% of minder van de totale grootte van het studiepad zijn.

U lost het probleem op door naast de indicator op Toon te klikken. In het venster Studiepad-editor wordt het aantal studiepaden aangegeven dat te weinig beschikbare plaatsen heeft. Klik in het venster Studiepad-editor op Planningsformules om de grootte van het studiepad uit te breiden of gereserveerde plaatsen beschikbaar te stellen.

N.B. Enterprise Course Planner beperkt niet hoeveel studenten een bepaalde combinatie van modules kunnen kiezen. Dergelijke regelelementen vindt u in de tool die studenten gebruiken om hun modules te kiezen, zoals Scientia Student Allocator. Enterprise Course Planner accepteert de modulekeuzegegevens die van deze tool worden ontvangen; daarom kan het aantal beschikbare plaatsen dus negatief worden. Een negatief getal geeft aan dat meer studenten dit studiepad hebben gekozen dan was gepland.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018