Studiepad

Een studiepad wordt gebruikt om een combinatie van modules (binnen een programma) te vertegenwoordigen waarvan de activiteiten niet mogen clashen. Een studiepad vertegenwoordigt gewoonlijk een geldige manier om aan de regels van het programma te voldoen. Uitzonderingen op deze regel worden hieronder besproken.

Een programma heeft bijvoorbeeld vier verplichte modules (A, B, C en D) en vier opties (E, F, G en H), waarvan de student er twee moet kiezen. Dit programma heeft dan zes studiepaden:

  • ABCDEF
  • ABCDEG
  • ABCDEH
  • ABCDFG
  • ABCDFH
  • ABCDGH

De gebruiker kan op de volgende drie manieren een studiepad opbouwen:

  • Gebruik de studiepuntvereisten van het programma om automatisch studiepaden te genereren
  • Genereer automatisch studiepaden op basis van de keuzes van echte studenten
  • Maak handmatig studiepaden.

Als u automatisch of handmatig studiepaden genereert, maakt u mogelijk studiepaden die niet aan de regels van het programma voldoen. Zo vereist het programma mogelijk dat studenten x studiepunten verzamelen, maar enkele studenten mogen selecties maken waardoor ze meer dan x studiepunten opbouwen. Enterprise Course Planner voorkomt het maken van dergelijke studiepaden niet, maar detecteert wel de afwijking.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018