Een student naar een andere activiteit verplaatsen

U kunt een student verplaatsen tussen de activiteiten van een specifieke activiteitssjabloon.

Ga als volgt te werk om een student te verplaatsen:

 1. Open een activiteitssjabloonlijst.
  • Als u een lijst met alle activiteitssjablonen wilt openen, klikt u op Activiteitssjablonen in het menu Toon.
  • Als u een lijst met activiteitssjablonen wilt openen die is gefilterd op afdeling, klikt u op het vakje Afdeling(en) op de werkbalk boven het Enterprise Course Planner-dashboard, selecteert u een afdeling en klikt u in de sectie Sjablonen van het dashboard op Toon (naast de waarde van Totaal).
 2. Selecteer de activiteitssjabloon met de activiteiten waarmee u wilt werken, en klik op Sjabloon toewijzer op de werkbalk. Het venster Activiteitssjabloon toewijzer wordt geopend.

  Een student naar een andere activiteit verplaatsen

 3. Zoek de studentenset met de student die u wilt verplaatsen. Klik vervolgens op het pictogram (1 hierboven) naast de naam van de studentenset in de bijbehorende rij. Enterprise Course Planner geeft een geneste tabel (2) weer waarin de studenten worden weergegeven die deel uitmaken van die studentenset. Om te beginnen hebben alle studenten een vinkje in dezelfde kolom, omdat ze allemaal aan dezelfde activiteit zijn toegewezen.
 4. Zoek de student die u wilt verplaatsen en selecteer een ander vakje in de rij van die student. U kunt deze stap voor meerdere studenten herhalen.
 5. Klik op Toepassen (3) om de wijziging door te voeren. Of klik op OK (4) om de wijziging door te voeren en het venster te sluiten. Indien nodig maakt Enterprise Course Planner een nieuwe studentenset.


Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018