Modules met een laag aantal beschikbare plaatsen

Wanneer studenten hun modulekeuzes opgeven, ontvangt Enterprise Course Planner deze informatie en wordt berekend hoeveel studenten zich voor elke module hebben opgegeven. Om het beschikbare aantal plaatsen van een module te berekenen, worden de gereserveerde grootte en het aantal echte studenten van de module afgetrokken van de totale grootte.

Wanneer de fase van module-inschrijving ten einde loopt, zouden er weinig of geen plaatsen meer beschikbaar moeten zijn voor elke module. Een module die ruim voordat de registratiefase is afgelopen, is volgeboekt, is populairder dan verwacht.

De balk en het getal naast Met <= [0-100]% beschikbare plaatsen in de sectie Modules van het dashboard geven aan dat de module onvoldoende beschikbare plaatsen heeft. Voer in het percentagevak een cijfer in. Als u bijvoorbeeld 5 invoert, geeft het dashboard aan voor hoeveel modules het aantal beschikbare plaatsen 5% of minder van de totale grootte van de module is.

U lost het probleem op door naast de indicator op Toon te klikken. In het venster Module-editor worden de modules weergegeven die onvoldoende beschikbare ruimte hebben. Klik in het venster Module-editor op Planningsformules om de grootte van de module uit te breiden of gereserveerde plaatsen beschikbaar te stellen.

N.B. Enterprise Course Planner beperkt niet hoeveel studenten een bepaalde module kunnen kiezen. Dergelijke regelelementen vindt u in de tool die studenten gebruiken om hun modules te kiezen, zoals Scientia Student Allocator. Enterprise Course Planner accepteert de modulekeuzegegevens die van deze tool worden ontvangen; daarom kan het aantal beschikbare plaatsen dus negatief worden. Een negatief getal geeft aan dat meer studenten deze module hebben gekozen dan was gepland.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018