Module

Modules vormen de bouwstenen van een studieprogramma en vertegenwoordigen de vakken die een student als deel van het studieprogramma volgt. Een module kan verplicht zijn: alle studenten die zich hebben opgegeven voor het studieprogramma, moeten de module volgen. Modules kunnen ook optioneel zijn: de student kan kiezen welke modules hij of zij wil volgen, meestal binnen een set regels die zijn ontworpen om te zorgen dat iedere student een veelzijdig programma volgt.

Neem bijvoorbeeld een eerstejaarsstudent Civiele techniek. Alle studenten van dit programma moeten de module Functioneel ontwerpen volgen. Die module is dus verplicht. De module De esthetiek van ontwerp is optioneel. De student moet een specifiek aantal studiepunten behalen door naast de verplichte modules toepasselijke optionele modules te selecteren.

Modules en studieprogramma's hebben een veelzijdige relatie. Dezelfde module kan deel uitmaken van vele studieprogramma's. Een module kan verplicht zijn voor sommige programma's en optioneel voor andere.

Bij sommige instituten kunnen studenten modules buiten hun gekozen studieprogramma volgen. Een bouwkundestudent mag bijvoorbeeld een vreemde taal studeren als de colleges voor dat vak niet samenvallen met de colleges voor zijn studieprogramma. Een dergelijke module wordt een facultatieve module (keuzemodule) genoemd. Het Enterprise Course Planner-model definieert geen keuzemodules en definieert modules niet als facultatief voor een specifiek studieprogramma. U kunt een module als facultatief voor een student beschouwen als de student de module volgt maar deze geen deel uitmaakt van zijn studieprogramma.

N.B. In de praktijk kunnen de regels complexer blijken dan in het bovenstaande voorbeeld. Sommige modules zijn bijvoorbeeld:

  • wederzijds verplicht. Als de student module A volgt, moet hij ook module B volgen.
  • wederzijds uitsluitend. De student moet module A of module B volgen, maar kan niet beide volgen.
  • samen gegroepeerd. De student moet x studiepunten behalen door modules uit groep 1 te selecteren, en y studiepunten met modules uit groep 2.

Enterprise Course Planner is niet ontworpen om dergelijke regels af te dwingen, maar accepteert de opgegeven modulecombinatie. U kunt Scientia Student Allocator gebruiken om dergelijke regels te definiëren en af te dwingen.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018