Totale grootte van module

Een geheel getal dat de capaciteit van de module aangeeft. Afhankelijk van uw rechten kunt u de totale grootte instellen.

Enterprise Course Planner kan de totale grootte van de module gebruiken om te bepalen hoeveel activiteiten moeten worden gegenereerd op basis van elke activiteitssjabloon die aan de module is gekoppeld.

Als u bijvoorbeeld de totale grootte van de module instelt op 100, maakt u een activiteitssjabloon voor practicums en stelt u de grootte in op 20. Enterprise Course Planner bepaalt dat er 5 van deze activiteiten zijn vereist om aan de vraag tegemoet te komen. Wanneer de totale grootte toeneemt, detecteert Enterprise Course Planner dat er nu onvoldoende activiteiten zijn. Wanneer u de grootte verkleint (tot minder dan 80 in dit voorbeeld), geeft u aan dat er aan de vraag tegemoet gekomen wordt met minder activiteiten. Het Enterprise Course Planner-dashboard kan deze twee afwijkingen beide aangeven.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018