Patroon voor begintijd van module

Een beschrijving van de voorkeursbegintijd voor de activiteiten die aan de module zijn gekoppeld.

Een instituut kan bijvoorbeeld periodelengtes van 30 minuten hebben, die op het hele of halve uur beginnen. U kunt de voorkeur opgeven dat activiteiten op het hele uur beginnen.

Als een periode de felste kleur groen heeft, betekent dit dat er een sterke voorkeur is om de activiteiten op die tijd te laten beginnen. Als een periode daarentegen de felste kleur rood heeft, betekent dit dat er een sterke voorkeur is om de activiteiten niet op die tijd te laten beginnen:

Een schermopname met genummerde bijschriften ter illustratie van instructies voor het maken van een beginpatroon

Voorbeeld van een begintijdpatroon

Het patroon voor begintijd is een zachte beperking. Dit betekent dat een activiteit, ondanks de opgegeven voorkeuren voor begintijden, kan worden geroosterd voor een niet-voorkeurs begintijd, als dit de enige beschikbare tijd is vanwege harde beperkingen.

N.B. Wanneer u bepaalt wat de beste tijd is voor roostering van een activiteit, is dit voorkeurspatroon voor begintijd slechts een van de zachte beperkingen waar rekening mee wordt gehouden. Het doel van het instituut en de afzonderlijke activiteiten van een module hebben mogelijk een eigen voorkeurspatroon voor begintijd.

Als het beleid van het instituut is om altijd op het hele uur te beginnen, moet het voorkeursbeginpatroon worden ingesteld op instituutniveau. Het is niet nodig om hetzelfde patroon voor elke module in te stellen. Als patronen echter op meerdere niveaus worden opgegeven en het patroon voor de module of activiteit een conflict veroorzaakt met het patroon voor het instituut, gebruikt Enterprise Timetabler 'voorkeursniveaus voor roostering' om te bepalen aan welke beperking prioriteit wordt gegeven. Deze voorkeursniveaus voor roostering geven de relatieve prioriteit van elke zachte beperking aan.

De belangrijkste verschillen tussen een begintijdpatroon en een beschikbaarheidspatroon:

  • Weekpatronen zijn niet relevant voor begintijdpatronen.
  • Wanneer u een begintijdpatroon aanpast, geeft u voor elke periode een voorkeursniveau op (in plaats van wel of geen beschikbaarheid).

Als u het voorkeursniveau voor een periode wilt instellen, klikt u op een kleur in het palet (1 hierboven) naast het weekrooster. Het palet bevat kleuren die een reeks voorkeuren vertegenwoordigen, van felrood (zo veel mogelijk vermijden) tot felgroen (sterke voorkeur). Pas vervolgens de kleur op perioden toe (2). U kunt dezelfde handelingen gebruiken als voor het opgeven van periodebeschikbaarheid (zie De beschikbaarheid van periodes wijzigen).Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018