Werkelijke grootte van module

Een alleen-lezen eigenschap die aangeeft hoeveel studenten momenteel aan de module zijn gekoppeld. U heeft geen rechtstreekse controle over deze eigenschap.

Het aantal beschikbare plaatsen voor een module wordt berekend door het aantal gereserveerde plaatsen en de werkelijke grootte af te trekken van de totale grootte van de module.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018