Hostsleutel van module

De hostsleutel is ontworpen voor het scenario waarbij een object het eigendom is van het systeem van een derde partij, maar een andere naam heeft in Enterprise Course Planner. De hostsleutel is de unieke id van de module in het systeem dat de modulegegevens bezit. Als dat een systeem van een derde partij is, kan Enterprise Course Planner door middel van de hostsleutel aan dat systeem worden gekoppeld. De module waar in Enterprise Course Planner naar wordt verwezen, kan aan een module worden gekoppeld die in het systeem van de derde partij bestaat.

Als u een module maakt maar geen sleutelveld opgeeft, wordt ervan uitgegaan dat Enterprise Course Planner de modulegegevens bezit. Ter identificatie van de module genereert Enterprise Course Planner een unieke hostsleutel (met de volgende indeling: #SPLUS<hex number>).

Als u handmatig een sleutelveld opgeeft, wordt deze gebruikt als deze uniek is. Als de hostsleutel niet uniek is, wordt een automatisch gegenereerde hostsleutel gebruikt.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018