Verstrekte studiepunten voor modules

Een geheel getal dat niet verplicht is.

Als Enterprise Course Planner echter niet over deze informatie beschikt, kunnen er niet automatisch studiepaden worden gegenereerd. Neem bijvoorbeeld een scenario waarbij een student van een bepaald studieprogramma 120 studiepunten moet behalen. De verplichte modules van dat programma bieden in totaal 60 studiepunten. Enterprise Course Planner kan de informatie over de modulestudiepunten gebruiken om te berekenen hoe een student op verschillende manieren de overige 60 studiepunten kan behalen, aan de hand van de modules die als opties beschikbaar zijn in het studieprogramma.



Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018