Beschikbaarheidspatroon van modules

Een beschrijving van de beschikbaarheid van modules tijdens de weken waaruit het leerjaar bestaat. De beschikbaarheid van een module bepaalt de weken, dagen en tijden waarop de activiteiten kunnen worden geroosterd. U kunt de beschikbaarheid van hele weken en van individuele perioden tijdens elke week opgeven.

Zo kan een module een patroon hebben waarbij alle activiteiten alleen in het eerste semester plaatsvinden en van maandag t/m vrijdag tussen 9.00u en 18.00u, behalve op woensdag na 13.00u:

Voorbeeld van een beschikbaarheidspatroon

Zie Bestanddelen van de beschikbaarheidspatroon-editor voor informatie over de bestanddelen van de beschikbaarheidspatroon-editor.

Als sommige beschikbaarheidspatronen geregeld worden gebruikt, kunt u ze een naam geven zodat u ze opnieuw kunt gebruiken. Zo kan het bovenstaande patroon de naam Semester 1 krijgen. U maakt beschikbaarheidspatronen met een naam in Enterprise Desktop Reference Data Manager.

Als een item aan een beschikbaarheidspatroon is gekoppeld, bevat de eigenschap Beschikbaarheidspatroon de naam van het patroon. Als het item aan een aangepast patroon is gekoppeld, is de eigenschapswaarde [Aangepast...].

Wanneer u weken onbeschikbaar maakt op moduleniveau, beperkt u de delen van het jaar waarin activiteiten van die module kunnen plaatsvinden. Activiteiten van de module hoeven niet per se elke week plaats te vinden in de beschikbaarheidsperiode, maar kunnen niet buiten de beschikbaarheidsperiode plaatsvinden. Er wordt verondersteld dat een nieuwe module altijd beschikbaar is.

Zie Een beschikbaarheidspatroon kiezen of maken als u de beschikbaarheid van modules wilt instellen.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018