Elementen van het lesprogramma wijzigen of verwijderen

In veel onderwerpen in deze handleiding wordt beschreven hoe u de elementen van het onderwijsplan maakt, zoals studieprogramma's en activiteitssjablonen. Soms moet u echter de eigenschappen van een item bewerken of helemaal verwijderen. Uw autorisatie bepaalt of u een item kunt bewerken en verwijderen.

Ga als volgt te werk om de eigenschappen van een item te bewerken:

 1. Open een itemlijst waarop het item staat. Als u bijvoorbeeld een lijst met alle modules wilt openen, klikt u op Modules in het menu Toon.
 2. Zoek het item in de lijst en klik op de eigenschapswaarde die u wilt bewerken (zie 1 hieronder).

  Item wijzigen

 3. Pas de waarde aan. Klik vervolgens op Toepassen om uw wijziging op te slaan (2). Of klik op OK om de lijst op te slaan en te sluiten (3).

Ga als volgt te werk om een item te verwijderen:

 1. Open een itemlijst waarop het item staat.
 2. Klik op de rijselectieknop voor het item dat u wilt verwijderen.

  De aanwijzer over het deel van een tabelrij waarop u klikt om de rij te selecteren

  Een rij selecteren

 3. Klik op het minteken onder de lijst (zie 4 hierboven). Het item wordt van de lijst verwijderd, maar wordt niet verwijderd uit de image en de database op uw werkstation.
 4. Klik op Toepassen om het item te verwijderen. Of klik op OK om het item te verwijderen en de lijst te sluiten.


Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018