Handmatig een studentenset maken

Ga als volgt te werk om handmatig een studentenset te maken:

 1. Open een lijst met studentensets.
  • Als u een lijst met alle studentensets wilt openen, klikt u op Studentensets in het menu Toon.
  • Als u een lijst met studentensets wilt openen die is gefilterd op afdeling, klikt u op het vakje Afdeling(en) op de werkbalk boven het Enterprise Course Planner-dashboard, selecteert u een afdeling en klikt u in de sectie Studentensets van het dashboard op Toon (naast de waarde van Totaal).
 2. Klik op het plusje onder de lijst met studentensets. Enterprise Course Planner voegt een rij aan de lijst toe en verplaatst de cursor naar het vakje Naam.

  Een rood vierkantje dat de positie van het plusteken aangeeft

  Het plusteken (+) onder de itemlijst

 3. Typ informatie over de studentenset in de nieuwe rij. Elke cel van de rij staat voor een andere eigenschap van de studentenset. Meer informatie over elke eigenschap vindt u in Eigenschappen van studentenset.

  N.B. Uw autorisatie bepaalt voor welke eigenschappen u gegevens kunt toevoegen. Cellen die overeenkomen met eigenschappen waarvoor u geen gegevens mag toevoegen, worden grijs weergegeven.

 4. Klik op Toepassen om de nieuwe studentenset op te slaan. Of klik op OK om de lijst met studentensets op te slaan en te sluiten.

  N.B. De nieuwe studentenset wordt niet opgeslagen naar de SDB en is niet zichtbaar voor andere gebruikers tot u op Terugschrijven op de werkbalk boven het Enterprise Course Planner-dashboard klikt.

 5. Klik op OK om de lijst met studentensets te sluiten.


Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018