Verplichte modules

Een lijst met modules die iedere student van dit programma moet volgen.

Klik in het venster Studieprogramma-editor op de cel Verplichte modules en selecteer vervolgens modules. Deze modules worden verplicht voor het programma waarvan u de rij bewerkt.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018