Studentensets genereren en aan activiteiten toewijzen

Dit deel van het proces wordt uitgevoerd nadat u activiteiten heeft gegenereerd. Om te zorgen dat studenten een rooster zonder overlappende activiteiten ontvangen, voert Enterprise Course Planner het volgende proces uit:

 1. Iedere student wordt aan een combinatie van activiteiten toegewezen die voldoet aan de structuur van de modules van deze student.
 2. Het programma maakt studentensets, die elk een groep studenten vertegenwoordigen die aan dezelfde activiteiten zijn toegewezen.
 3. Elke studentenset wordt toegewezen aan de bijbehorende activiteiten. Tijdens roostering zorgt Enterprise Timetabler ervoor dat de activiteiten van de studentenset niet samenvallen.

U selecteert het programma, studiepad of de module waarvan u de studenten aan activiteiten wilt toewijzen. Als uw geselecteerde programma, studiepad of module niet vol is, genereert Enterprise Course Planner tijdelijke 'planningsstudenten' die de overige plaatsen innemen. Deze studenten worden verwijderd wanneer studentensets worden gemaakt. Als u Enterprise Course Planner wilt gebruiken om planningsstudenten te genereren, moet u zorgen dat programma's, studiepaden en modules een acccurate Totale grootte hebben.

De planningsstudenten simuleren een volledige inschrijving. Het aantal studentensets dat wordt gemaakt, vertegenwoordigt dus voldoende activiteitscombinaties zonder clashes om tegemoet te komen aan een volledige bezetting, indien dit het geval is.

Studentensets en het rooster

Met studiepaden worden combinaties van modules beschreven waarvan de activiteiten niet mogen samenvallen. Een studiepad heeft echter niet rechtstreeks invloed op het rooster. In plaats daarvan bepalen de grootte van het studiepad en de geselecteerde studenttoewijzingsopties aan welke activiteiten de studenten van het studiepad zijn toegewezen. Roostering wordt bepaald door de studentensets die worden gemaakt nadat deze toewijzing is uitgevoerd.

Studenten op hetzelfde studiepad maken mogelijk niet deel uit van dezelfde studentenset. Zo kan een studiepad bestaan uit module A en B, die dezelfde structuur hebben: een groot hoorcollege met 50 studenten, en kleinere tutorials met 10 deelnemers. Er moeten dus 5 tutorials in elke module zijn voor de 50 studenten die elke module volgen. Als het studiepad 20 studenten heeft, bepalen de toewijzingsvoorkeuren of ze twee tutorials van elke module beslaan, gelijkmatig over de vijf tutorials worden verdeeld, of een optie tussen deze twee in.

Vervolgens bepalen toewijzingsvoorkeuren hoeveel studentensets er worden gemaakt. Als er op basis van de voorkeuren bijvoorbeeld twee tutorials volledig worden opgevuld met studenten, en dezelfde studenten die ModuleA/Tutorial1 volgen, ook ModuleB/Tutorial1 volgen (evenzo voor ModuleA/Tutorial2 en ModuleB/Tutorial2), dan worden er twee studentensets gemaakt: elke set bestaat uit ModuleA/Hoorcollege1, ModuleB/Hoorcollege2 en een van de twee tutorials. Als studenten niet zo strikt worden gegroepeerd, kunnen er vier studentensets worden gemaakt, omdat een student een willekeurige combinatie van tutorials kan volgen:

 • ModuleA/Tutorial1 en ModuleB/Tutorial1
 • ModuleA/Tutorial1 en ModuleB/Tutorial2
 • ModuleA/Tutorial2 en ModuleB/Tutorial1
 • ModuleA/Tutorial2 en ModuleB/Tutorial2

Procedure

Ga als volgt te werk om studentensets te genereren:

 1. Klik op de werkbalk boven het Enterprise Course Planner-dashboard op Toewijs editor (zie 1 hieronder).

  Het venster Toewijs editor

 2. Selecteer in het venster Toewijs editor de optie Studieprogramma, Studiepaden of Module in de lijst Toon object (2). Items van dat type worden in de onderstaande lijst weergegeven (3). U kunt de lijst doorzoeken, filteren, groeperen en sorteren.
 3. Klik op Toewijsvoorkeuren om deze voorkeuren in te stellen (4). In het venster Toewijs-voorkeureditor kunt u de volgende voorkeuren instellen. Uw keuzes worden bewaard en toegepast wanneer u de functie Toewijzen gebruikt. Klik op OK om uw voorkeuren op te slaan.
  • Toewijzingsvolgorde
  • Spreiden of groeperen
  • Mixen van geslacht en modulekeuzes

  N.B. U kunt een voorkeur in meer dan een van de volgende categorie├źn instellen. Zie Toewijzingsvoorkeuren voor meer informatie over het effect van elke voorkeur, en wat er gebeurt als u voorkeuren combineert.

 4. Selecteer het item in de itemlijst (3) waarvan u de studenten wilt toewijzen.
 5. Klik op Wijs toe (5).
 6. Nadat Enterprise Course Planner de verwerking heeft voltooid, wordt het venster Overzicht resultaat toewijzingen weergegeven:

  Geslaagde toewijzing

  In de bovenstaande afbeelding ziet u het resultaat van de voltooide toewijzing. Als een student met behulp van alle sjablonen in al zijn of haar modules echter niet aan een activiteit kan worden toegewezen, mislukt de toewijzing. In dit venster ziet u hoeveel studenten niet kunnen worden toegewezen (zie 1 hieronder) en waarom (2). Mislukte toewijzingen worden onder meer veroorzaakt door:

  • Programma's die geen studiepad hebben
  • Studiepaden zonder grootte
  • Modules met sjablonen die geen activiteiten bevatten
  • Modules waarvan de activiteiten onvoldoende ruimte hebben voor alle studenten

  Mislukte toewijzing

  Bij een onverwacht toewijzingsresultaat kunt u nieuwe studentensets verwijderen: klik op OK in het venster Overzicht resultaat toewijzingen en klik vervolgens op Annuleren in het venster Toewijs editor.

 7. Als u het resultaat van het toewijzingsproces wilt accepteren, klikt u op OK in het venster Overzicht resultaat toewijzingen en vervolgens op Toepassen of OK in het venster Toewijs editor.


Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright ┬ę Scientia Ltd. 2018