Afwijkingen detecteren en oplossen

Het Enterprise Course Planner-dashboard geeft aan wanneer er afwijkingen optreden tussen het geplande aanbod en de werkelijke vraag. U kunt een lijst met de afwijkende items bekijken en tools oproepen om de afwijkingen te verhelpen.

Het Enterprise Course Planner-dashboard

Op het dashboard worden afwijkingen in elke gekleurde balk rood weergegeven. Het percentage op de balk en het cijfer ernaast bieden een overzichtelijke manier om afwijkingen op te sporen. Zo kunt u bijvoorbeeld zien hoeveel modules een hoog aantal beschikbare plaatsen heeft (zie 1 hierboven).

Als er een afwijking wordt aangegeven, kunt u een itemlijst voor die afwijking (3) bekijken en tools oproepen om de nodige aanpassingen te maken.

Het dashboard bevat verschillende secties: Studieprogramma's, Studiepaden, Modules, Sjablonen, Studentensets, Studenten en Activiteiten. Elke sectie komt overeen met een itemtype waarmee u werkt in Enterprise Course Planner, en bevat gekleurde balken voor afwijkingen die specifiek voor dat itemtype zijn. N.B. Wanneer de gegevens veranderen, worden de balken op het dashboard grijs. Deze kleurverandering geeft aan dat het dashboard niet de huidige gegevens laat zien. Als dit het geval is, moet u het dashboard verversen.

Voor bepaalde soorten afwijkingen kunt u definiëren wat als afwijking moet worden beschouwd. Zo kunt u de drempelwaarde instellen die aangeeft wanneer het aantal beschikbare plaatsen (2) hoog is.

Dashboardgegevens filteren op afdeling

Als u wilt instellen dat het dashboard afwijkingen binnen bepaalde afdelingen aangeeft, kunt u een of meer afdelingen selecteren. Klik op het afdelingsvakje (4) op de werkbalk boven het dashboard en selecteer afdelingen. Enterprise Course Planner geeft alleen afwijkingen weer die zijn gekoppeld aan de geselecteerde afdelingen. U kunt ook lijsten weergeven met alleen items van die afdeling (5).

Afwijkingen in programma's

Afwijkingen in studiepaden

Afwijkingen in modules

Afwijkingen in activiteitssjablonen

Afwijkingen in studentensets

Afwijkingen in studenten

Afwijkingen in activiteitenScientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018