Activiteitssjablonen beschrijven

Activiteitssjablonen worden gebruikt om te beschrijven hoe elke module wordt geleverd, vanuit het perspectief van de student die deze module volgt. Meer informatie over activiteitssjablonen vindt u in Activiteitssjabloon.

Op dit punt hoeft u nog niet te bedenken hoe vaak elke activiteit moet worden herhaald voor het aantal studenten dat zich heeft opgegeven. U hoeft alleen maar na te denken over activiteitssjablonen die de ervaring van een individuele student beschrijven. Later kunt u Enterprise Course Planner gebruiken om het toepasselijke aantal activiteiten met behulp van de sjabloon te genereren.

Ga als volgt te werk om activiteitssjablonen te maken:

 1. Open een modulelijst.
  • Als u een lijst met alle modules wilt openen, klikt u op Modules in het menu Toon.
  • Als u een lijst met modules wilt openen die is gefilterd op afdeling, klikt u op het vakje Afdeling(en) op de werkbalk boven het Enterprise Course Planner-dashboard, selecteert u een afdeling en klikt u in de sectie Modules van het dashboard op Toon (naast de waarde van Totaal).
  • In Enterprise Course Planner wordt een lijst geopend, die u kunt doorzoeken, filteren, groeperen en sorteren.
 2. Klik in de modulelijst op de modules waarvoor u activiteitssjablonen wilt aanmaken.

  Tip: Als u meerdere modules selecteert, wordt er een afzonderlijke activiteitssjabloon voor elke module gemaakt.

 3. Klik op de werkbalk bovenaan het venster Module-editor op Maak activiteitssjabloon (zie 1 hieronder). Enterprise Course Planner voert de volgende acties uit en het resultaat lijkt op de onderstaande afbeelding:
  • In de modulelijst breidt Enterprise Course Planner de geselecteerde module uit, en worden tabbladen weergegeven met de activiteitssjablonen, studentensets, studenten en studiepaden van de module.
  • Op het tabblad Activiteitensjablonen maakt Enterprise Course Planner een activiteitssjabloon die aan de module wordt gekoppeld. De naam van de sjabloon komt overeen met de naam van de module. U kunt deze naam bewerken. De modulenaam wordt standaard gebruikt als uitgang voor namen van activiteitssjablonen. Zo kunt u een achtervoegsel toevoegen dat het activiteitstype aanduidt.
  • In het onderstaande voorbeeld is de nieuwe activiteitssjabloon in de module Software-engineering 2 geselecteerd. De module heeft een totale grootte van 60 en heeft twee andere sjablonen. Met Software-engineering/L wordt een groot hoorcollege voor 60 studenten beschreven. Met Software-engineering/P wordt een practicum beschreven voor kleinere groepen van 20 studenten.

  Een activiteitssjabloon maken

 4. Voer informatie in over de activiteitssjabloon. U kunt informatie in de nieuwe rij invoeren of de activiteitssjabloon-editor gebruiken. Elke cel van de rij staat voor een andere eigenschap. Meer informatie over elke eigenschap vindt u in Eigenschappen van activiteitssjabloon.

  N.B. Uw autorisatie bepaalt voor welke eigenschappen u gegevens kunt toevoegen. Cellen die overeenkomen met eigenschappen waarvoor u geen gegevens mag toevoegen, worden grijs weergegeven.

 5. Klik op Toepassen om de nieuwe activiteitssjabloon op te slaan. Of klik op OK om de sjabloon op te slaan en te sluiten.


Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018