Het onderwijsplan maken

Het maken van een rooster begint met het opstellen van een onderwijsplan. Het onderwijsplan definieert de structuur van het onderwijs dat het instituut biedt. Het plan definieert bijvoorbeeld modules en geeft de studieprogramma's aan waarvan elke module deel uitmaakt. Het plan bevat ook studentensets en studenten, die de mensen vertegenwoordigen die aan het instituut studeren.

In de volgende lijst wordt kort aangegeven hoe het onderwijsplan wordt gemaakt. N.B. Uw instituut gebruikt misschien niet alle elementen waaruit het plan kan bestaan. Het proces dat u volgt, kan dus afwijken van deze lijst.

  1. Modules toevoegen
  2. Studieprogramma's maken
  3. Studiepaden plannen
  4. Activiteitssjablonen beschrijven
  5. Activiteiten genereren
  6. Studentensets genereren en aan activiteiten toewijzen


Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018