Studiepaden van de studentenkeuzes maken

Als het instituut Student Allocator van Scientia gebruikt om de modulekeuzes van studenten te verzamelen, of een andere methode gebruikt om te zorgen dat de combinatie van gekozen modules voor iedere student geldig is voor het programma, kunnen de modulekeuzes van de studenten worden gebruikt als basis voor het genereren van studiepaden. Er wordt verondersteld dat als het systeem een student toestaat om een bepaalde combinatie van modules te kiezen, dit een combinatie moet zijn die aan de regels van het programma voldoet, of een combinatie die speciaal is goedgekeurd.

Studiepaden voor specifieke programma's maken

Deze functie analyseert modulekeuzes van studenten in programma's die u heeft geselecteerd, en maakt vervolgens een studiepad voor elke unieke modulecombinatie binnen elk geselecteerde programma. Vervolgens worden afzonderlijke studiepaden gemaakt voor studenten in verschillende programma's, zelfs als hun gekozen modules identiek zijn.

Ga als volgt te werk als u studiepaden voor specifieke programma's wilt maken:

 1. Open de programmalijst.
  • Als u een lijst met alle programma's wilt openen, klikt u op Studieprogramma's in het menu Toon.
  • Als u een lijst met programma's wilt openen die is gefilterd op afdeling, klikt u op het vakje Afdeling(en) op de werkbalk boven het Enterprise Course Planner-dashboard, selecteert u een afdeling en klikt u in de sectie Studieprogramma's van het dashboard op Toon (naast de waarde van Totaal).
 2. Klik in de programmalijst op het programma waarvoor u studiepaden wilt maken.
 3. Klik op de werkbalk van het venster Studieprogramma-editor op Maak studiepaden van de studentenkeuzes. Enterprise Course Planner genereert studiepaden en laat u dan weten hoeveel er zijn gemaakt. Klik op OK om de melding te sluiten.
 4. Klik op OK om de Studieprogramma-editor te sluiten.

Studiepaden voor alle studenten maken

Deze functie analyseert de studentenkeuzes voor alle studenten in het systeem, in plaats van alleen de studenten in specifieke programma's. Daarna wordt een studiepad voor elke unieke modulecombinatie in elk programma gegenereerd.

Ga als volgt te werk om studiepaden voor alle studenten te maken:

 1. Open de studiepadlijst.
  • Als u een lijst met alle studiepaden wilt openen, klikt u op Studiepad-editor op de werkbalk boven het Enterprise Course Planner-dashboard.
  • Als u een lijst met studiepaden wilt openen die is gefilterd op afdeling, klikt u op het vakje Afdeling(en) op de werkbalk boven het Enterprise Course Planner-dashboard, selecteert u een afdeling en klikt u in de sectie Studiepaden van het dashboard op Toon (naast de waarde van Totaal).
 2. Klik in het venster Studiepad-editor op Maak studiepaden van de studentenkeuzes. Enterprise Course Planner genereert studiepaden en laat u dan weten hoeveel er zijn gemaakt. Klik op OK om de melding te sluiten.
 3. Klik op OK om de Studiepad-editor te sluiten.


Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018