Een toewijzingspatroon kopiëren

Als het onderwijsplan modules bevat die dezelfde structuur hebben en worden bijgewoond door dezelfde studenten, kunt u de toewijzing van de studentenset uit een sjabloon in de ene module kopiëren naar een sjabloon in een andere module. Wanneer u de toewijzing kopieert, zorgt u dat een bepaalde groep studenten samen studeert, omdat ze aan dezelfde activiteiten deelnemen.

Zo volgen Studentenset 1, Studentenset 2 en Studentenset 3 allemaal Module A en Module B, omdat deze modules verplicht zijn voor de studieprogramma's van deze studenten. Bovendien moet een student voor beide modules een hoorcollege bijwonen, evenals een van twee tutorials. In Module A wordt Studentenset 1 toegewezen aan Module A\Tutorial1, en Studentenset 2 en 3 worden toegewezen aan ModuleA\Tutorial2. U kunt deze toewijzing kopiëren naar de tutorial-activiteitssjabloon van Module B. Daarna wordt Studentenset 1 ook toegewezen aan ModuleB\Tutorial1, en zijn Studentenset 2 en 3 toegewezen aan ModuleB\Tutorial2.

Ga als volgt te werk om een toewijzingspatroon naar het klembord te kopiëren:

  1. Open het venster Activiteitssjabloon toewijzer voor de sjabloon waarvan u de toewijzing wilt kopiëren. Hiervoor volgt u de stappen in De toewijzing van studentensets aan activiteiten aanpassen.
  2. Klik in de linkerbovenhoek van het venster Activiteitssjabloon toewijzer op Kopieer patroon. Enterprise Course Planner geeft de naam van de gekopieerde activiteitssjabloon weer in de andere bovenhoek van het venster.

Voer deze stappen uit om die toewijzing op een andere activiteitssjabloon toe te passen. U kunt dit proces herhalen om de toewijzing op meerdere activiteitssjablonen toe te passen.

  1. Open het venster Activiteitssjabloon toewijzer voor de sjabloon waarop u de toewijzing wilt toepassen.
  2. Als de toewijzing op deze activiteitssjabloon kan worden toegepast, wordt de knop Plak patroon niet grijs weergegeven. Klik op Plak patroon om de toewijzing toe te passen.
  3. N.B. U kunt de toewijzing toepassen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

    • De lijst met studentensets in het venster Activiteitssjabloon toewijzer voor deze activiteitssjabloon komt overeen met de lijst voor de activiteitssjabloon waarvan u de toewijzing heeft gekopieerd.
    • In beide sjablonen is hetzelfde aantal activiteiten gemaakt.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018