Studieprogramma's maken

Veel instituten brengen de aangeboden modules onder in studieprogramma's. Iedere student geeft zich op voor een studieprogramma, in plaats van een willekeurige reeks modules te selecteren.

Elk programma heeft de volgende structuur:

 • Verplichte modules. Alle studenten van dit programma moeten deze modules volgen.
 • Keuzemodules. Een student kan kiezen welke modules hij of zij wil studeren.

Bij sommige instituten kunnen studenten extra modules kiezen waar ze speciale interesse in hebben, maar die geen deel uitmaken van hun programma. Dit zijn facultatieve modules voor de student.

Belangrijk: De meeste instituten hebben een studenteninformatiesysteem waarin studieprogramma's worden gedefinieerd, en een proces dat programma's overdraagt naar Enterprise Course Planner. Uw autorisatie in het programma kan u ervan weerhouden modules toe te voegen of te verwijderen, of de meeste module-eigenschappen te bewerken. Deze sectie van de handleiding is bedoeld voor gebruikers die dergelijke taken kunnen uitvoeren.

Ga als volgt te werk om een studieprogramma toe te voegen:

 1. Open een programmalijst.
  • Als u een lijst met alle programma's wilt openen, klikt u op Studieprogramma's in het menu Toon.
  • Als u een lijst met programma's wilt openen die is gefilterd op afdeling, klikt u op het vakje Afdeling(en) op de werkbalk boven het Enterprise Course Planner-dashboard, selecteert u een afdeling en klikt u in de sectie Studieprogramma's van het dashboard op Toon (naast de waarde van Totaal).
  • In Enterprise Course Planner wordt een lijst geopend, die u kunt doorzoeken, filteren, groeperen en sorteren.
 2. Klik op het plusje onder de programmalijst. Enterprise Course Planner voegt een rij aan de lijst toe en verplaatst de cursor naar het vakje Naam.

  Een rood vierkantje dat de positie van het plusteken aangeeft

  Het plusteken (+) onder de itemlijst

 3. Typ informatie over het programma in de nieuwe rij. Elke cel van de rij staat voor een andere eigenschap, zoals Verplichte modules. Meer informatie over elke eigenschap vindt u in Programma-eigenschappen.

  N.B. Uw autorisatie bepaalt voor welke eigenschappen u gegevens kunt toevoegen. Cellen die overeenkomen met eigenschappen waarvoor u geen gegevens mag toevoegen, worden grijs weergegeven.

 4. Klik op Toepassen om het nieuwe programma op te slaan. Of klik op OK om de programmalijst op te slaan en te sluiten.

  N.B. Het nieuwe programma wordt niet opgeslagen naar de SDB en is niet zichtbaar voor andere gebruikers tot u op Terugschrijven op de werkbalk boven het Enterprise Course Planner-dashboard klikt.

 5. Klik op OK om de programmalijst te sluiten.


Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018