Beperking 'Niet gelijktijdig roosteren met' op een studentenset

Elke studentenset kan aan meerdere activiteiten worden toegewezen. Om te voorkomen dat de activiteiten van een studentenset samenvallen, mogen deze activiteiten niet gelijktijdig worden geroosterd.

Soms worden studentensets zodanig gemodelleerd dat verschillende studentensets worden gebruikt om dezelfde studenten in verschillende situaties weer te geven. In dit geval moet u een beperking Niet gelijktijdig roosteren met opleggen tussen twee sets die mogelijk dezelfde leden hebben.

Ga als volgt te werk om een beperking Niet gelijktijdig roosteren met toe te passen:

  1. Zoek in de lijst met studentensets naar de rij die overeenkomt met een set waaraan u de beperking wilt toevoegen.
  2. Klik op de cel in de kolom Voorkom samenloop. Als u die kolom niet kunt vinden, voegt u deze toe aan de tabel.
  3. Gebruik de itemselectie om studentensets te verplaatsen naar de lijst Geassocieerd .


Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018