Studentensets automatisch aan activiteiten toewijzen

Wanneer u op Toewijzen in het venster Activiteitssjabloon toewijzer klikt, kunt u uit vier opties kiezen die bepalen aan welke activiteiten de geselecteerde studentensets automatisch worden toegewezen.

Ga als volgt te werk om studentensets automatisch toe te wijzen:

 1. Klik in het venster Activiteitssjabloon toewijzer op Toewijzen boven de tabel. Met deze functie worden alle studentensets toegewezen die in het venster Activiteitssjabloon toewijzer worden weergegeven, en die momenteel niet aan een activiteit in dat venster worden toegewezen.
 2. Selecteer een van de volgende opties in het venster Toewijzen:

  Optie

  Beschrijving

  Toewijzen op modulekeuzes

  Enterprise Course Planner probeert studentensets met soortgelijke modules toe te wijzen aan dezelfde activiteiten. Wanneer alle sets niet zijn toegewezen, wordt de eerste toe te wijzen set toegewezen aan een willekeurige activiteit, omdat er geen bestaande toewijzing is waarop het proces kan worden gebaseerd.

  Als u wilt dat toewijzing wordt uitgevoerd aan specifieke activiteiten, kunt u handmatig toewijzen. Nadat een set aan een activiteit is toegewezen, is er een lichte voorkeur om sets met een soortgelijke modulekeuze aan die activiteit toe te wijzen.

  Toewijzen op naam

  Enterprise Course Planner sorteert de studentensets alfabetisch op naam en wijst elke studentenset daarna opeenvolgend toe aan een activiteit. Hiervoor voert u dit proces uit:

  1. Enterprise Course Planner controleert de sjabloonactiviteiten opeenvolgend om te bepalen of ze kunnen worden opgenomen in de studentenset. De activiteiten worden gecontroleerd in de numerieke volgorde waarin ze worden weergegeven in het venster Activiteitsjabloon toewijzer.
  2. Als de studentenset in de huidige activiteit past en hierdoor geen roosteringsconflict ontstaat, wordt de studentenset aan die activiteit toegewezen. Het proces gaat nu naar de volgende studentenset.
  3. Anders neemt Enterprise Course Planner de volgende activiteit in beschouwing.

  Het proces gaat door tot alle studentensets in het venster Activiteitsjabloon toewijzer zijn toegewezen.

  Gelijkmatig verdelen

  Het doel van Enterprise Course Planner is om te zorgen dat alle activiteiten van de sjabloon een soortgelijke Werkelijke grootte hebben.

  Willekeurig toewijzen

  Enterprise Course Planner selecteert willekeurig een activiteit om de studentenset aan toe te wijzen.

 3. Voer in het vakje Min vulling het minimumpercentage totale grootte in dat Enterprise Course Planner als richtlijn moet gebruiken voor het vullen van een activiteit. Tijdens toewijzing classificeert de geselecteerde toewijzingsoptie de mogelijke activiteiten naar de mate waarin ze voldoen aan uw gekozen toewijzingsoptie. De student wordt toegewezen aan de 'beste' activiteit. De instelling Min vulling kan echter tot gevolg hebben dat de student niet aan de hoogst geclassificeerde activiteit wordt toegewezen, omdat toewijzing aan een lager geclassificeerde activiteit zorgt dat de activiteit voldoet aan de criteria voor Min vulling.
 4. Klik op Toewijzen. Enterprise Course Planner wijst studentensets toe aan activiteiten en werkt de informatie dan bij in het venster Activiteitssjabloon toewijzer.


Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018