De toewijzing van studentensets aan activiteiten aanpassen

U kunt een andere activiteit kiezen om een bepaalde studentenset aan toe te wijzen. Als er bijvoorbeeld twee activiteiten zijn gemaakt op basis van een activiteitssjabloon, kunt u de toewijzing van een studentenset van de ene activiteit naar de andere overdragen. U kunt de toewijzing van studentensets aan activiteiten ook opheffen, of studentensets toewijzen die momenteel niet zijn toegewezen.

Over deze taak: Wanneer u de toewijzing van een studentenset aanpast, wijzigt u de toewijzing van de studenten in deze set als groep. Na uw wijziging blijven studenten in dezelfde studentenset en zijn er geen onderlinge verschillen in de activiteiten die ze volgen. Vanwege de handmatige aanpassing kan het wel zijn dat niet iedere afzonderlijke student meer is toegewezen aan een reeks activiteiten die het beste voldoet aan uw toewijzingsvoorkeuren. Zie Studenten opnieuw toewijzen om de toewijzing van studentensets afzonderlijk aan te passen.

Let op: Wanneer u een studentenset aan activiteiten toewijst, wordt een roosteringsbeperking aan deze activiteiten opgelegd: ze mogen niet samenvallen in het rooster. Door de toewijzing wordt ook een groep activiteiten opgegeven waarvan de roostering van invloed is op elkaar. U kunt uw roostervoorkeuren in Enterprise Timetabler bijvoorbeeld zo instellen dat de activiteiten waaraan een studentenset is toegewezen, gelijkmatig over de week zijn verspreid.

Ga als volgt te werk om toewijzing aan te passen:

 1. Open een activiteitssjabloonlijst.
  • Als u een lijst met alle activiteitssjablonen wilt openen, klikt u op Activiteitssjablonen in het menu Toon.
  • Als u een lijst met activiteitssjablonen wilt openen die is gefilterd op afdeling, klikt u op het vakje Afdeling(en) op de werkbalk boven het Enterprise Course Planner-dashboard, selecteert u een afdeling en klikt u in de sectie Sjablonen van het dashboard op Toon (naast de waarde van Totaal).
 2. Selecteer de activiteitssjabloon met de activiteiten waarmee u wilt werken, en klik op Sjabloon toewijzer op de werkbalk. Het venster Activiteitssjabloon toewijzer wordt geopend en bevat de volgende elementen:
  • Een tabel. De rijen (zie 1 hieronder) vertegenwoordigen de studentensets die aan de module zijn gekoppeld waartoe de activiteitssjabloon behoort. De genummerde kolommen (2) vertegenwoordigen de activiteiten die op basis van de sjabloon zijn gemaakt. Met elke rij geeft een vinkje (3) de activiteit aan waaraan de studentenset is gekoppeld.
   • N.B. Als er activiteiten zijn geroosterd, geven lege cellen in een rij (4) activiteiten aan waaraan de studentenset niet kan worden toegewezen. Toewijzing wordt voorkomen omdat er anders een roosterprobleem optreedt, zoals een clash in de activiteiten van de studentenset, of een overtreding van de tijdsbeperking (bijvoorbeeld een beperking die zorgt dat studenten lunchpauze hebben).
   • Tip: Als Enterprise Timetabler actief is en u beschikt over de juiste autorisatie, kunt u het rooster van een studentenset openen in Enterprise Timetabler. Klik met de rechtermuisknop op de naam van de studentenset in de kolom Naam en klik op Toon rooster.
  • De Werkelijke grootte (5) en Totale grootte (6) van elke studentenset.
  • In de kolom Toegewezen (7) wordt aangegeven of de studentenset is toegewezen aan een activiteit die met behulp van deze sjabloon is gemaakt.
  • Een rij (8) onder de tabel met cellen die elk overeenkomen met een kolom van de tabel. In elke cel wordt eerst de Totale grootte van de activiteit weergegeven, die overeenkomt met de Geplande grootte van de sjabloon, tenzij de Geplande grootte van de activiteit is aangepast nadat de activiteit is gemaakt. Na de '/' geeft de cel de Werkelijke grootte weer. Dit is het totaal van de Totale grootte van de studentensets die aan de activiteit zijn toegewezen.
  • De knop Toon gezamenlijk onderwezen studentensets op de werkbalk. Sommige activiteiten die in het venster Activiteitssjabloon toewijzer worden weergegeven, worden onderwezen met activiteiten die zijn gegenereerd op basis van een andere sjabloon die tot een andere module behoort. Als dit het geval is, kunt u kiezen of de studentensets die worden toegewezen vanwege de gezamenlijk onderwezen bovenliggende activiteiten, worden weergegeven. In dit geval kunt u de collectieve totale grootte van de studentensets ontdekken die gezamenlijk worden onderwezen.

  Het venster Activiteitssjabloon toewijzer

 3. Voer een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van uw taak:
  • Draag de toewijzing van een studentenset over naar een andere activiteit. Selecteer in de rij van de studentenset het vakje in de kolom dat overeenkomt met de activiteit waarnaar u de studentenset wilt overdragen. Wanneer u een vakje selecteert, worden andere vakjes in die rij automatisch gewist.
  • Hef de toewijzing van een bepaalde studentenset aan een activiteit op. Wis het huidig geselecteerde vakje in de rij van die studentenset. Om aan te geven dat de studentenset niet is toegewezen aan een activiteit, wist Enterprise Course Planner het vakje Toegewezen aan het eind van de rij en wordt de naam van de studentenset vet weergegeven. Tip: Om later alle niet-toegewezen studentensets te kunnen identificeren, sorteert u de tabel in de kolom Toegewezen.
  • Hef de toewijzing van meerdere studentensets aan hun activiteiten op. Selecteer de studentensets waarvan u de toewijzing wilt opheffen. Als u meerdere sets wilt selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op de relevante rijen van de tabel, of drukt u op Ctrl+A om alle rijen te selecteren. Klik vervolgens op Toewijzing verwijderen (zie 9 hierboven).
  • Wijs een momenteel niet-toegewezen studentenset handmatig toe aan een activiteit. Hiervoor selecteert u het vakje van die activiteit in de rij van de studentenset.
  • Wijs studentensets automatisch toe aan activiteiten. Enterprise Course Planner wijst alle studentensets toe die in het venster Activiteitssjabloon toewijzer worden weergegeven, en momenteel niet aan een activiteit in dat venster zijn toegewezen.
  • Kopieer een toewijzingspatroon van de ene activiteitssjabloon naar een andere.


Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018