Studenten toevoegen in Enterprise Course Planner

De meeste instituten hebben een studenteninformatiesysteem waarin studentengegevens worden bewaard, en een proces voor het overdragen van die gegevens naar Enterprise Foundation. Enterprise Course Planner wordt doorgaans dus niet gebruikt om studenten toe te voegen, en door uw autorisatie in het programma kunt u waarschijnlijk geen studenten toevoegen of verwijderen, en de meeste studenteigenschappen niet bewerken. Deze sectie van de handleiding is bedoeld voor gebruikers die dergelijke taken kunnen uitvoeren.

Ga als volgt te werk om een student toe te voegen:

 1. Open een lijst met studenten.
  • Als u een lijst met alle studenten wilt openen, klikt u op Studenten in het menu Toon.
  • Als u een lijst met studenten wilt openen die is gefilterd op afdeling, klikt u op het vakje Afdeling(en) op de werkbalk boven het Enterprise Course Planner-dashboard, selecteert u een afdeling en klikt u in de sectie Studenten van het dashboard op Toon (naast de waarde van Totaal).
 2. Klik op het plusje onder de lijst met studenten. Enterprise Course Planner voegt een rij aan de lijst toe en verplaatst de cursor naar het vakje Naam.

  Een rood vierkantje dat de positie van het plusteken aangeeft

  Het plusteken (+) onder de itemlijst

 3. Voer informatie in over de student in de nieuwe rij. Elke cel van de rij staat voor een andere studenteigenschap. Meer informatie over elke eigenschap vindt u in Eigenschappen van student.

  N.B. Uw autorisatie bepaalt voor welke eigenschappen u gegevens kunt toevoegen. Cellen die overeenkomen met eigenschappen waarvoor u geen gegevens mag toevoegen, worden grijs weergegeven.

 4. Klik op Toepassen om de nieuwe student op te slaan. Of klik op OK om de lijst met studenten op te slaan en te sluiten.

  N.B. De nieuwe studenten worden niet opgeslagen naar de SDB en zijn niet zichtbaar voor andere gebruikers tot u op Terugschrijven op de werkbalk boven het Enterprise Course Planner-dashboard klikt.

 5. Klik op OK om de lijst met studenten te sluiten.


Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018