Modules toevoegen

Een logisch uitgangspunt wanneer u begint met het maken van een rooster, is om na te denken over de modules die het instituut gaat leveren.

Een module is een lespakket, dat wordt gekenmerkt door een gemeenschappelijk onderwerp. De activiteitenmix waaruit modules bestaan, kan per module variëren. Hieronder volgen enkele gebruikelijke voorbeelden. In elk geval is het echter het overkoepelende onderwerp waardoor de activiteiten een samenhangend geheel als module vormen.

 • Een module kan bestaan uit een reeks hoorcolleges.
 • Een module kan bestaan uit een reeks hoorcolleges en tutorials.
 • Een module kan bestaan uit een reeks practicums of zelfstudiesessies.

Belangrijk: De meeste instituten hebben een studenteninformatiesysteem waarin modules worden gedefinieerd, en een proces voor het toevoegen of verwijderen van modules. Enterprise Course Planner wordt doorgaans dus niet gebruikt om modules toe te voegen, en door uw autorisatie in het programma kunt u waarschijnlijk geen modules toevoegen of verwijderen, en de meeste module-eigenschappen niet bewerken. Deze sectie van de handleiding is bedoeld voor gebruikers die dergelijke taken kunnen uitvoeren.

Ga als volgt te werk om een module toe te voegen:

 1. Open een modulelijst.
  • Als u een lijst met alle modules wilt openen, klikt u op Modules in het menu Toon.
  • Als u een lijst met modules wilt openen die is gefilterd op afdeling, klikt u op het vakje Afdeling(en) op de werkbalk boven het Enterprise Course Planner-dashboard, selecteert u een afdeling en klikt u in de sectie Modules van het dashboard op Toon (naast de waarde van Totaal).
  • U kunt de lijst doorzoeken, filteren, groeperen en sorteren die door Enterprise Course Planner wordt geopend.
 2. Klik op het plusje onder de modulelijst. Enterprise Course Planner voegt een rij aan de lijst toe en verplaatst de cursor naar het vakje Naam.

  Een rood vierkantje dat de positie van het plusteken aangeeft

  Het plusteken (+) onder de itemlijst

 3. Typ informatie over de module in de nieuwe rij. Elke cel van de rij staat voor een andere module-eigenschap. Meer informatie over elke eigenschap vindt u in Module-eigenschappen.

  N.B. Uw autorisatie bepaalt voor welke eigenschappen u gegevens kunt toevoegen. Cellen die overeenkomen met eigenschappen waarvoor u geen gegevens mag toevoegen, worden grijs weergegeven.

 4. Klik op Toepassen om de nieuwe module op te slaan. Of klik op OK om de sjabloon op te slaan en de modulelijst te sluiten.

  N.B. De nieuwe module wordt niet opgeslagen naar de SDB en is niet zichtbaar voor andere gebruikers tot u op Terugschrijven op de werkbalk boven het Enterprise Course Planner-dashboard klikt.

 5. Klik op OK om de modulelijst te sluiten.


Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018