Activiteitssjabloon

Activiteitssjablonen worden gebruikt om te beschrijven hoe elke module wordt geleverd, vanuit het perspectief van de student die deze module volgt.

Een module kan bijvoorbeeld worden aangeboden als een combinatie van hoorcolleges, tutorials en practicums. Alle studenten die de module volgen, moeten hetzelfde hoorcollege bijwonen maar worden in groepjes opgedeeld voor tutorials en practicums. Er wordt een activiteitssjabloon gemaakt voor elke activiteit die een individuele student moet bijwonen. Als elke student één hoorcollege, één tutorial en één practicum per week moet bijwonen, maakt u drie activiteitssjablonen.

Elke sjabloon heeft een grootte die aangeeft voor hoeveel studenten er plaats is in een enkele activiteit van dit type. Zo kan het hoorcollege bijvoorbeeld een grootte van 100 hebben, de tutorial een grootte van 20 en de praktijkles een grootte van 15. Wanneer u activiteitssjablonen maakt, hoeft u nog niet te bedenken hoe vaak elke activiteit moet worden herhaald voor het aantal studenten dat zich heeft opgegeven. U hoeft alleen maar na te denken over de ervaring van een individuele student.

Later kunt u Enterprise Course Planner gebruiken om het toepasselijke aantal activiteiten met behulp van de sjabloon te genereren. Door het aantal verwachte studenten voor de module te delen door de grootte van de activiteitssjabloon, kan Enterprise Course Planner berekenen hoeveel activiteiten er minimaal moeten worden gemaakt om plaats te bieden aan alle studenten.

N.B. De relatie tussen een sjabloon en de activiteiten die erdoor worden gegenereerd, blijft behouden nadat ze zijn gegenereerd. De eigenschapswaarden, beperkingen en benodigde middelen die aan een activiteitssjabloon zijn gekoppeld, worden overgenomen door de gegenereerde activiteiten. Deze koppeling wordt echter verbroken wanneer een eigenschap van de activiteit wordt bewerkt op activiteitsniveau, waardoor deze verschilt van de sjabloon. Die specifieke eigenschap van de activiteit wordt dan niet meer overgenomen van het sjabloon. De koppeling voor de eigenschap wordt pas hersteld wanneer de waarden van de activiteit en de sjabloon weer met elkaar overeenkomen.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018