Eigenschappen van activiteitssjabloon

Afhankelijk van uw rechten kunt u de waarde van eigenschappen van een activiteitssjabloon instellen.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018