Geplande grootte van activiteitssjabloon

Een positief geheel getal dat de capaciteit van een activiteit aangeeft die met behulp van deze sjabloon wordt gemaakt.

De geplande grootte wordt gebruikt om het aantal activiteiten te berekenen dat moet worden gegenereerd met behulp van de activiteitssjabloon. Als bijvoorbeeld wordt verwacht dat 150 studenten Module X kiezen, en een tutorialsjabloon die voor die module is gemaakt een geplande grootte van 15 heeft, berekent Enterprise Course Planner dat er 10 tutorialactiviteiten moeten worden gegenereerd om plaats te bieden aan alle studenten.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018