Naam van activiteitssjabloon

Een verplichte, unieke id van maximaal 255 tekens.

In de praktijk kan deze naam beginnen met de naam van de module waarbij de sjabloon hoort. Wanneer u een nieuwe sjabloon maakt, wordt de naam van de activiteitssjabloon standaard ingesteld als deze stamtekst. Vervolgens kunt u een achtervoegsel aan de naam toevoegen, waarmee doorgaans het activiteitstype wordt aangegeven.

Als u bijvoorbeeld een sjabloon aan Module X toevoegt om aan te geven dat alle studenten een hoorcollege bij moeten wonen, kunt u die sjabloon de naam Module X/Hoor geven.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018