Naam van activiteit

De naam van een activiteit die is gegenereerd op basis van een sjabloon, bestaat uit de naam van de sjabloon gevolgd door een achtervoegsel van twee cijfers. Afhankelijk van uw rechten kunt u de naam van de activiteit wijzigen.

De naam van de activiteit mag niet langer dan 255 tekens zijn en hoeft niet uniek te zijn. Het wordt echter aanbevolen korte unieke activiteitsnamen te gebruiken, omdat activiteitsnamen mogelijk op rapporten of gedrukte of webgebaseerde roosters komen te staan.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018