Afdeling van activiteit

De afdeling waaraan de activiteit verbonden is.

Als u een afdeling wilt kiezen, selecteert u die in de lijst die Enterprise Course Planner weergeeft wanneer u op de eigenschap Afdeling klikt. Wilt u een nieuwe afdeling maken, gebruik dan Enterprise Desktop Reference Data Manager.

N.B. Uw rechten om een activiteit te bekijken in Enterprise Course Planner, kunnen afhankelijk zijn van de afdeling van de activiteit. Wanneer u een activiteit wijzigt, kunt u die koppelen aan een afdeling waarvoor u geen rechten heeft om activiteiten te bewerken of verwijderen. Nadat u de activiteit heeft opgeslagen, kunt u deze dus niet meer bewerken of verwijderen.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018