Beschikbaarheid van activiteit

Een beschrijving van de beschikbaarheid van een activiteit tijdens de weken waaruit het leerjaar bestaat. U kunt de beschikbaarheid van hele weken en van individuele perioden tijdens elke week opgeven.

Zo kunt u bijvoorbeeld opgeven dat de activiteit alleen in het eerste semester kan plaatsvinden en van maandag t/m vrijdag tussen 9.00u en 18.00u, behalve op woensdag na 13.00u:

Voorbeeld van een beschikbaarheidspatroon

Zie Bestanddelen van de beschikbaarheidspatroon-editor voor informatie over de bestanddelen van de beschikbaarheidspatroon-editor.

Als sommige beschikbaarheidspatronen geregeld worden gebruikt, kunt u ze een naam geven zodat u ze opnieuw kunt gebruiken. Zo kan het bovenstaande patroon de naam Semester 1 krijgen. U maakt beschikbaarheidspatronen met een naam in Enterprise Desktop Reference Data Manager.

Als een item aan een beschikbaarheidspatroon is gekoppeld, bevat de eigenschap Beschikbaarheidspatroon de naam van het patroon. Als het item aan een aangepast patroon is gekoppeld, is de eigenschapswaarde [Aangepast...].

Beschikbaarheid toepassen op het juiste item

Het is geen goed idee om de beschikbaarheid van de activiteit te beperken als die beperkingen eigenlijk ergens anders toegepast moeten worden.

Stel dat Activiteit X moet worden onderwezen door Docent Y, die niet beschikbaar is op maandag en donderdag. Als de activiteit onbeschikbaar wordt gemaakt op maandag en donderdag, blijft deze beperking van toepassing, zelfs als de activiteit wordt toegewezen aan een andere docent. Als Docent Y een vooraf ingestelde vereiste van de activiteit is en de onbeschikbaarheid wordt toegepast op de docent, wordt de beperking alleen op de activiteit toegepast zolang de docent vereist blijft voor de activiteit.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018