Activiteiten

Het venster Activiteit-editor in Enterprise Course Planner biedt geen functionaliteit om activiteiten te maken. In Enterprise Course Planner kunnen activiteiten alleen worden gemaakt door ze te genereren op basis van een sjabloon. Als u activiteiten wilt maken die niet gekoppeld zijn aan een sjabloon, kunt u Enterprise Timetabler gebruiken.

N.B. De relatie tussen een sjabloon en de activiteiten die erdoor worden gegenereerd, blijft behouden nadat ze zijn gegenereerd. De eigenschapswaarden, beperkingen en benodigde middelen die aan een activiteitssjabloon zijn gekoppeld, worden overgenomen door de gegenereerde activiteiten. Deze koppeling wordt echter verbroken wanneer een eigenschap van de activiteit wordt bewerkt op activiteitsniveau, waardoor deze verschilt van de sjabloon. Die specifieke eigenschap van de activiteit wordt dan niet meer overgenomen van het sjabloon. De koppeling voor de eigenschap wordt pas hersteld wanneer de waarden van de activiteit en de sjabloon weer met elkaar overeenkomen.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018